Kelimenin tam anlamıyla dünya dışı olan kitap. Şimdi indirip okuyun !

Raelyen Hareket

 FAQ #16

Swastika nedir?
Bu ”şans” sembolü hakkındaki gerçeği proswastika.org sitesinden öğrenebilirsiniz.
  

 Category: Elohim in mesajları

 • Elohim’i kim yarattı?
  Eğer allaha inanıyorsak, “allahı kim yarattı” diye sorabiliriz. Eğer evrime ve de “Büyük Patlamaya” inanıyorsak, “bu büyük patlamayı yaratan madde ve enerji nereden geldi” diye sorabiliriz. Elohim için de aynı şey söz konusu, onlar da gökten gelen yaratıcıları tarafından yaratıldılar. Bu yaşamın sonsuz bi döngüsü. Günün birinde dünyamızdan bilim adamları da bir başka gezegene gidip, orada yeni canlılar yaratacaklar.
 • Neden bir elçiliğe gerek duyuyorlar?
  İstilacı değiller. Gelmek konusundaki istediklerini gösterdiler, ancak bizim kabul etmeme hakkımıza saygılılar. Onları davet etmek bizlere kalmış, ve davetimiz elçiliktir. Yapabileceğimizin en azı budur.
  Bir elçiliğin tarafsızlığı, serbest hava sahası ve resmi bir davet olmadan, habersizce ve istemediğimiz bir ziyaretleri, dünya çapında politik, ekonomik, ve sosyal yankılar doğuracak, felaketle sonuçlanabilecektir. Ayrıca önce başka herhangi bir kuruluş ile ilişkiye geçerek, Raelyen Felsefesinden başka herhangi bir devleti, dini, veya ideolojiyi destekler görünmeyi istememekteler. Bize sevgi ve saygılarından, sadece elçiliklerini inşa ettiğimizde gelecekler.
  Onların istekleri doğrultusunda Rael, Raelyen Hareketini kurdu, kar amacı gütmeyen bu kuruluş, yardım etmeyi arzulayanları biraraya getirmekte. Bu kuruluş iknayı değil, bilgilendirmeyi amaçlayan açık bir kuruluş olup, her isteyenin istediğinde katılabileceği, veya çıkabileceği serbestliği sağlar. Raelyen Hareketinin hiçbir üyesi, Rael dahil ücret almaz.
 • Neden herkese kendilerini göstermiyorlar ki, Rael’in söylemlerine inanalım?
  Bir dakikanızı ayırıp, şöyle bir senaryo düşünün… Sonsuz güçlü fakat görünmez ve bizi yarattığını iddia eden güç, herkesin görmesi için birden göklerde belirse.
  Bu ziyaret bir dünya dışı uzay gemisinden olsa.
  İnsanlar kendilerine benzeyenlerin, uzay gemisinden indiklerini görseler, nasıl bir tepki gösterirler?
  Büyük bir olasılıkla istilacılar olarak algılanacaklar, ve askerlerin tehditkar saldırılarına maruz kalacaklar. Bunun barışçıl ortamda gerçekleşmesi için, her iki tarafın da belirlil bir anlayış seviyesinde olmaları gerekir. Rael, İsa’nın çağında olduğu gibi, insanları ikna etmek için Elohim’in herhangi bir şekilde mucize göstermeyeceklerini bildirmekte. Elohim’in gücünü gösteren fantastik olaylara rağmen, felsefenin öğretilerine karşı çıkanlarca İsa çarmıha gerilmekten kurtulamamıştır. Bu “mucize”ler bir kanıt olarak algılanmamıştır.
  Elohim’in bizlerden biat beklentisinde olmadığını anlamak önemlidir, onlara ve birbirimize olan sevgimiz önemli onlarca. Gerçeğin tarafımızdan tamamen ANLAŞILMASI arzusundalar, onlardan öğrenebileceğimiz ve, günün birinde herkesin farkındalığının yükselmesi için evrendeki muazzam bilgi hazinesine katkıda bulunacağımız umudundalar.
  Varlığımızın mekanizmasını tam olarak anlamak için yeterli teknolojik bilgilere sahip olmamız nedeniyle, tarihte son derece önemli bir çağdayız. Mesajlar son derece basit dilde olmasına rağmen, kaynağımızı, gezegenimizin içinde bulunduğu çalkantıyı, insanlık olarak tam yetilerimize erişmek için nasıl bir temel düşünce değişikliği gerçekleştirmemiz gereğini anlamamız için yeterli temel bilgileri vermekte.
  Eğer bu zaman gelirse, geldiğinde, onları ağırlamaya hazır, farkındalığa erişmiş bireylerin gezegenine davetli misafirler olarak Elohim gerçekten bizleri ziyaret edecektir.
 • Nasıl oluyorda Raelyenler bir bireyin söylediklerine inanıyorlar?
  Rael’in kitaplarında söylenenlerin hepsi, eski dini yazıtlarda, efsanalerde, adetlerde olduğu gibi çağdaş bilim tarafından da onanmaktadır. İnsalık ile başka gezegenlerden gelenler arasında ilişkilere ait deliller, her kıtada tarih boyunca rastlanmaktadır. Ve günümüzdeki bilimsel gelişmelere bakıldığında, bütün bunların 32 yıl önce Rael tarafından duyurulmuş olduğu görülür.